Variabel schema december

Gelieve in te vullen op welke dagen uw kindje aanwezig zal zijn door in het onderstaande schema het uur van brengen en halen in het vakje onder de datum te zetten. Wanneer uw kindje niet aanwezig zal zijn, zet u een 0 onder de datum.

 

Gelieve dit formulier ten laatste op dinsdag 15 november aan ons te bezorgen.