Happy kinderen én tevreden ouders, daar gaan we voor!

Als ouder wil je je kind met een gerust hart naar de kinderopvang brengen. Daar doen we ons best voor. We laten even een mama aan het woord in dit filmpje.

Wederzijds informeren en communiceren!

- Via een digitaal ouderportaal, informeren ouders en begeleiders elkaar dagelijks over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Dit vervangt zeker niet de dagelijkse babbel bij het brengen en halen!

- De pedagogisch stafmedewerker staat in voor een degelijke opvolging van de ontwikkeling van elk kind. Ouders krijgen hierover een verslag op vaste tijdstippen.

- Er is mogelijkheid tot het bijwonen van informatieve ouderavonden voor ouders (medisch/pedagogische topics).

- Via onze “Windekindnieuwsjes” en onze Facebookpagina houden we ouders op de hoogte van de werking en van de activiteiten voor de kinderen in het kinderdagverblijf.

EHBOPjes: eerste hulp bij opvoedingsprobleempjes

Ouders kunnen terecht bij ervaren begeleidsters met allerlei vragen omtrent de verzorging, het gedrag, de opvoeding, enz… De pedagogisch stafmedewerker ondersteunt ouders en begeleiders wanneer het gaat over opvoedingsprobleempjes. Zij kan als nodig ook doorverwijzen.


Inspraak voor ouders

Op geregelde tijdstippen informeren we actief naar de tevredenheid van ouders. Daarnaast staan we steeds open voor klachten en suggesties.