Beëindiging van de opvangovereenkomst

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, ingaande op de eerste dag van een volledige maand, en moet via het opzegformulier aan het kinderdagverblijf gemeld worden. Indien de ouders zich niet aan de opzegtermijn houden zal het kinderdagverblijf een opzegvergoeding vragen. Deze bedraagt  100 % van de voorziene dagprijs volgens het opvangplan, en dit tot het einde van de normale opzegperiode.

Beëindiging van de opvangovereenkomst